back to top
Image Alt

Stichting Ode aan Huub

De Stichting Ode aan Huub stelt zich ten doel het digitale werk van Huub Slabbers te archiveren, te beheren, te onderhouden en te publiceren om het zo voor toekomstige generaties in leven te houden. In eerste instantie zal een aantal van de toegankelijke bestanden als een selecte collectie digitale werken online worden gepubliceerd.

“Het oorspronkelijk digitale werk van mijn vader Huub F.J. Slabbers stamt uit de periode 1993 – 2000. Het betreft een omvangrijk oeuvre van circa 1.500 kunstwerken. Dit Magnum Opus is tot stand gekomen door de overgave en toewijding die hij zich als kunstenaar in die periode gelukkig kon veroorloven. De digitale werken ontstonden in zijn laatste levensfase door een mix van concentratie, drang tot experimenteren en (in zijn eigen woorden) ‘een sober dieet van crackers en groentesoep.’

Bij leven van Huub is er in 1997 bij wijze van test een tiental werken geprint op verschillende formaten en dragers. Destijds werd de collectie als ‘te modern’ beoordeeld en werd het project om Huubs werk te behouden en te verspreiden gestopt. Na Huubs overlijden in 2001 heb ik de schoenendoos met bijna alle digitale bestanden bewaard.

Recent heb ik besloten dat het de hoogste tijd is om zijn digitale kunst openbaar te maken. Want inmiddels zijn we vijfentwintig jaar verder. Hoe anders zijn de eerste reacties nu! Het enthousiasme en de beleving van de kijkers op de geprinte panelen van destijds, de eerste ervaringen met een aantal proefpublicaties en een eerste expositie van “Huub 2.0”, zoals we het maar zullen noemen, leiden steevast tot aanmoediging en ook wel ongeloof: het werk wordt nu als fris, eigentijds en zeer origineel ervaren… – ‘Eric Slabbers’

Eric Slabbers

Initiatiefnemer Stichting Ode aan Huub, vormgever, productontwikkelaar en online producer.

Wellicht zijn de geesten nu rijper voor echt oorspronkelijke digitale kunst, zoals die in de collectie van Huub te vinden is. Daarnaast speelt het vakmanschap en het doorzettingsvermogen van een man die op zijn 84e zijn kwasten en canvas inruilde voor compleet nieuw gereedschap een belangrijke rol in dit verhaal. Het narratief is absoluut onderscheidend en verdient de extra aandacht.

Nogmaals wil ik benadrukken dat de eenvoudige expositie die de laatste maanden voor een select aantal vrienden, kennissen en enkele personen uit de kunstwereld te zien is geweest, duidelijk maakt dat er wezenlijke bewondering is voor de kunstwerken van Huub Slabbers. Deze bemoedigende reacties hebben mij aangezet tot het oprichten van de Stichting Ode aan HUUB. Hiermee is een rechtspersoon in het leven geroepen, waarbij de gehele nalatenschap kan worden ondergebracht en die daarmee voor latere generaties is veiliggesteld.

Verder bestaat er een omvangrijk archief van fotonegatieven, dia-materiaal en de eerdergenoemde 1.500 digitale bestanden verdeeld over 50 disks. Er ligt een omvangrijke taak deze werken in kaart te brengen, te archiveren en publiceren. Naar schatting gaat de meeste tijd en kosten naar het herstellen van deze verouderde opslagvorm van de 50 disks.

Ruim 800 stuks digitale bestanden zijn in latere jaren opnieuw opgeslagen op CD-ROM. De bijna 700 werken op de verouderde opslagmedia verdienen het door een professionele, specialistische instelling te worden hersteld en gearchiveerd.

Destijds heeft Huub gelukkig van bijna ieder digitaal werk een print in archief gehouden en voorzien van codering. Dit maakt het mogelijk een overzicht te krijgen van het totaal aantal beelden dat werd vervaardigd.”

Machine Learning

Van een aantal werken is er met behulp van artificial intelligence een rendering ontwikkeld die volgens een vast protocol toegepast wordt op de originele werken van Huub Slabbers. De lage resoluties van het oorspronkelijke werk werden zo omgezet naar ultrahoge resoluties waarmee ook grotere formaten ‘Wallscapes’ geprint kunnen worden. Met de kleurintensiteit en het bereik van de hedendaagse printers wordt zo een verbluffend resultaat behaald, voorspelbaar en constant, dat volledig recht doet aan het originele kleurenpalet en de detaillering van Huub.

Muziek door Eric Blom (Spotify: BEAR PROJECT)